Kiowatt is een onderneming die in partnerschap met de Françoisgroep de knowhow van LuxEnergie S.A. toepast voor plaatsing van productie-eenheden van groene energie.

Kiowatt is met name actief op het gebied van  productie en distributie van energie uit biomassa-installaties  en de productie van brandstoffen in de vorm van houtkorrels.

Made in Luxembourg

De trigeneratiesite van Roost was de eerste verwezenlijking van Kiowatt.

Kiowatt beoogt hier twee belangrijke energiedoelen:

  • het proces van cogeneratie maakt het mogelijk om de potentiële energie van de brandstof te gebruiken om elektriciteit en warmte te produceren die ingezet kan worden voor andere processen;
  • maximale benutting van de warmte die verloren gaat tijdens de processen door de opeenvolging van verschillende warmteverbruikers (pelletproductie, machines voor absorptiekoeling en warmtenetwerk op afstand) met typische complementaire kenmerken.

  

Made in LuxembourgProductie van
Badger Pellets®

Onze BADGER Pellets® zijn DIN plus-gecertificeerd (conform de Europese kwaliteitsnormen EN14961-2), de meest veeleisende Duitse certificering, die rekening houdt met zowel de kenmerken van het product als het productieproces.

Voor de installatie voor de pelletproductie wordt alleen vers hout gebruikt dat van barst is ontdaan. De grondstof voor de pelletproductie bestaat uit zaagsel, verse houtspaanders en stammen met een kleine diameter die nergens anders voor gebruikt kunnen worden en waarvan wij de kenmerken en variaties controleren. De uiteindelijke kwaliteit van onze pellets is afhankelijk van deze grondstof. Dankzij de stabiliteit van dit materiaal blijft de kwaliteit van de BADGER Pellets® optimaal en constant, ideaal dus voor gebruik in kachels en verwarmingsketels.

De stammen worden eerst van barst ontdaan en vervolgens verwerkt tot spaanders, om uiteindelijk te worden overgebracht naar een silo met vochtige spaanders en zaagsel.

Bij de verdere verwerking worden eventuele ijzerhoudende metalen die achterbleven tijdens het proces verwijderd met een magnetische afscheider. Het zaagsel wordt gezeefd en overgebracht naar een drooginstallatie op lage temperatuur. Spaanders die te groot zijn, worden naar een breekmolen gevoerd om ze tot kleine stukken te vermalen. Daarna worden ze opnieuw gezeefd.

In de drooginstallatie op lage temperatuur (waarvoor de warmte aangeleverd wordt via de cogeneratie-installatie), wordt het houtzaagsel verdeeld over een brede band met warme lucht onderaan en bovenaan en wordt het gedroogd tot een vochtigheidsgraad van ongeveer 10% bereikt is. Het zaagsel wordt daarna overgebracht naar de silo. Het gedroogde zaagsel wordt naar de pelletpers gevoerd, waar het hout onder hoge druk geëxtrudeerd wordt tot houtkorrels. De geproduceerde pellets worden afgekoeld, gezeefd en in de pelletsilo geplaatst.

We beschikken over een uitstekend distributienetwerk ! De pellets worden van de silo overgebracht naar de vulinstallatie, waar bulkauto's geladen kunnen worden voor bulkleveringen. In Luxemburg wordt de levering van  BADGER Pellets® professioneel uitgevoerd door de bedrijven Husting – Reiser en Petit. Elke distributeur beschikt over eigen bulkauto's (met metrologische goedkeuring) om een optimale service en een kwalitatief product te garanderen. De BADGER pellets kunnen ook in zakken van 15 kg geleverd worden.

U vindt de dichtstbijzijnde distributeur op : http://www.badgerpellets.com/fr/contact/where

Toegang tot de BADGER Pellet-site® Badger Pellet-site®

Warmte- en elektriciteitsproductie

Cogeneratiecentrale

De cogeneratiecentrale krijgt een jaarlijkse aanvoer van iets meer dan 35 000 ton afvalhout afkomstig uit Luxemburg. Dit hout werd tot nog toe geëxporteerd en niet opgenomen als energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen voor Luxemburg. Door de verbranding ontstaat er in de verwarmingsketel een oververhitte stoom die gebruikt wordt om met behulp van een turbine (2,7 MW) elektriciteit en tegelijk ook warmte te produceren.

Wanneer de installatie op volle toeren draait, kan er jaarlijks 21 GWh elektriciteit geproduceerd worden om in het publieke netwerk te gebruiken. Deze hoeveelheid volstaat voor zo'n 3 500 gezinnen en vervangt energie die anders verkregen werd uit fossiele brandstoffen. Deze productie van groene energie beperkt zo de CO2-uitstoot.

Het grootste deel van de warmte-energie die in de verwarmingsketel geproduceerd wordt (ongeveer 11,5 MW of 93 GWh per jaar) wordt gebruikt voor drie toepassingen:

  • verwarming van de lucht voor de drooginstallatie voor pelletproductie van Kiowatt ;
  • koudeproductie voor het vlakbij gelegen datacenter met absorptiekoelmachines, dat hiermee het eerste « Green Datacenter » ter wereld is;
  • injectie in een warmtenetwerk bij de gemeente Bissen.

Deze warmteproductie vervangt energie die anders geproduceerd zou moeten worden uit fossiele brandstoffen en beperkt dus ook de CO2-uitstoot. Een cogeneratie-installatie biedt zo de mogelijkheid om energie uit afvalhout efficiënt te benutten als brandstof, en zorgt tegelijkertijd voor minder CO2-uitstoot, aangezien de gebruikte brandstof CO2-neutraal is.

Production
de froid

Op dezelfde locatie bevindt zich ook een koudecentrale van het bedrijf DataCenterEnergie S.A. (partnerschap met de ondernemingen LuxEnergie en LuxConnect). Deze centrale produceert koude voor het datacenter van LuxConnect S.A., dat zich vlak tegenover de fabriek van Kiowatt bevindt.

Het technische concept van de koudecentrale van DataCenterEnergie berust op koudeproductie door middel van absorptiekoelmachines die op thermisch vlak gevoed worden met de uitlaatstoom van de installatie voor afvalhout van Kiowatt.

De twee absorptiekoelmachines hebben elk een koelvermogen van 2 500 kW. Om dit te bereiken is er een verwarmingscapaciteit van 3 550 kW per absorptietoestel nodig.

De toevoer van verwarmingscapaciteit verloopt via een warmteleiding van enkele meters tussen de warmtecentrale van Kiowatt en de installatie van DataCenterEnergie.